Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 3(9) Per Ivarsson 53.34 (Per Eriksson 47.12)  starttid: 2.20.49 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.28-4 -4  8.7      400  3.28-4 -4  8.7       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.25-3 -3  8.6     1,030  8.53-3 -3  8.6       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  7.07-3 -3  11.5     1,650 16.00-4 -4  9.7       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  4.38-3 -3  10.1     2,110 20.38-3 -3  9.8       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.07-5 -8  17.3 0.50  2,290 23.45-3 -3  10.4       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.09-4 -4  9.9     2,710 27.54-3 -3  10.3       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.22-3 -4  9.9     3,150 32.16-3 -3  10.2       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.42-2 -6  16.8 0.40  3,370 35.58-3 -3  10.7       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  6.47-5 -6  15.1 0.40  3,820 42.45-3 -3  11.2       5.55 13.1 PE 
10 60  230  6.42-7 -18 29.1 2.50  4,050 49.27-3 -3  12.2       3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.07-3 -6  8.8     4,520 53.34-3 -3  11.9       3.37 7.7 JH 
4,520 53.34-3 -3 11.9 5.00 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10