Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 8(16) Rolf Cleröd 35.52 (Henry Gross 22.00)  starttid: 16.50.28 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  2.40-15 -19 12.4 0.20   215  2.40-15 -19 12.4       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  2.10-10 -14 14.0      370  4.50-13 -17 13.1       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  5.10-9 -13 11.2      830 10.00-11 -15 12.0       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.47-12 -16 18.6      980 12.47-12 -16 13.0       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.30-10 -14  9.7     1,340 16.17-10 -14 12.2       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  3.07-12 -16  9.6     1,665 19.24-10 -14 11.7       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.44-13 -17 14.4     1,855 22.08-11 -15 11.9       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.22-4 -7  8.5     2,135 24.30-8 -12 11.5       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.44-10 -14 10.2     2,305 26.14-8 -12 11.4       1.01 6.0 PG 
10 60   75  2.08-12 -16 28.4 0.50  2,380 28.22-9 -13 11.9       0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.27-14 -18 13.6     2,560 30.49-9 -13 12.0       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.29-6 -9  9.0     2,725 32.18-9 -13 11.9       1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.12-10 -14 12.2     2,905 34.30-8 -12 11.9       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.22-7 -10  7.2     3,095 35.52-8 -12 11.6       0.48 4.2 PG 
3,095 35.52-8 -12 11.6 1.10 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13