Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 7(23) Sven-Olov Hedberg 47.23 (Günter Gross 17.43:0   )  starttid: 17.04.03 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.08-7 -8  10.3      400  4.08-7 -8  10.3       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  7.55-9 -11  9.9     1,200 12.03-7 -8  10.0       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.01-5 -7  11.2     1,470 15.04-7 -9  10.2       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.42-13 -16 10.8 0.30  1,720 17.46-7 -9  10.3       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 10.36-7 -9  11.2 0.30  2,670 28.22-7 -9  10.6       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  7.00-20 -25 18.4 3.00  3,050 35.22-8 -10 11.6       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  4.18-12 -15 20.5 1.10  3,260 39.40-8 -10 12.2       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.59-12 -15 14.2 0.50  3,610 44.39-9 -11 12.4   -MK 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.44-10 -12  6.5     4,030 47.23-7 -9  11.8   +HG 1  2.00 4.8 MK 
4,030 47.23-7 -10 11.8 6.00 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 MK -13-SOH-33-HG-43-BK