Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 10(11) Ingrid Borgliden Vänersborgs SK 56.01 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.16 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 23 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  5.46-5 -9  21.1      273  5.46-7 -11 21.1       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  3.15-7 -14 20.6      431  9.01-3 -8  20.9       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  5.42-10 -15 37.5 2.10   583 14.43-6 -14 25.2   -BS 1  2.19 15.2 ESO
 4 79  260  8.01-7 -13 30.8 1.50   843 22.44-9 -17 27.0       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  3.31-6 -11 27.5      971 26.15-8 -16 27.0   -BS 1  2.31 19.7 BD 
 6 87  230  5.02-7 -14 21.9     1,201 31.17-8 -16 26.0       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  2.11-8 -15 23.2 0.50  1,295 33.28-8 -16 25.8       0.52 9.2 ESO
 8 72  400 15.41-11 -19 39.2 7.50  1,695 49.09-11 -22 29.0       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  3.08-9 -13 21.9     1,838 52.17-11 -21 28.4       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.35-3 -6  15.4     1,941 53.52-10 -20 27.8       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.19-9 -15 15.7     2,025 55.11-10 -20 27.3       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.50-8 -14  7.2     2,140 56.01-10 -20 26.2       0.32 4.6 ESO
2,140 56.01-10 -23 26.2 12.40 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 BS -15-IB2 4 5 BS -12-IB2 6 BS -28-IB2 7 IB2-16-MM 8 9 10 11