Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 8(11) Anne-Catrine Persso Mariestads FK 49.55 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 19 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  5.16     19.3      273  5.16-5 -9  19.3       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  7.07     45.0      431 12.23-8 -17 28.7       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.44     18.0      583 15.07-8 -16 25.9       2.19 15.2 ESO
 4 79  260  4.29     17.2      843 19.36-4 -9  23.3       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  3.51     30.1 0.50   971 23.27-5 -11 24.2       2.31 19.7 BD 
 6 87  230 11.23     49.5 7.30  1,201 34.50-10 -19 29.0       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.46     18.8     1,295 36.36-10 -19 28.3       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  6.38     16.6 0.30  1,695 43.14-8 -17 25.5       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.58-8 -11 20.7 0.30  1,838 46.12-8 -16 25.1       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.45     17.0     1,941 47.57-8 -16 24.7       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.16     15.1     2,025 49.13-8 -16 24.3       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.42-3 -6  6.1     2,140 49.55-8 -16 23.3       0.32 4.6 ESO
2,140 49.55-8 -19 23.3 9.20 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11