SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
4 Fel(2) Marika Kristiansson (Inge Järpedal 62.46)  starttid: 18.02.40 Fel: 56 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  122  5.57-2  48.8 0.40   122  5.57-2  48.8       5.12 42.6 IJ 
 2 35  163  5.30-1  33.7      285 11.27-1  40.2       5.30 33.7 MK3
 3 47  341 18.12-2  53.4 7.10   626 29.39-2  47.4       10.38 31.2 IJ 
 4 53  238  6.20-1  26.6      864 35.59-1  41.6       6.20 26.6 MK3
 5 54  115  6.22-1  55.4      979 42.21-1  43.3       6.22 55.4 MK3
 6 56  267             1,246               13.22 50.1 IJ 
Mål    124 15.32-2  125.     1,370               3.07 25.1 IJ 
1,370 57.53-2 42.3 7.50 50.31 36.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 IJ -46-MK3 4 5 6