SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
4 1(2) Inge Järpedal 62.46 starttid: 18.04.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  122  5.12-1  42.6      122  5.12-1  42.6       5.12 42.6 IJ 
 2 35  163 10.45-2  66.0 5.10   285 15.57-2  56.0       5.30 33.7 MK3
 3 47  341 10.38-1  31.2      626 26.35-1  42.5       10.38 31.2 IJ 
 4 53  238 10.50-2  45.5 4.20   864 37.25-2  43.3       6.20 26.6 MK3
 5 54  115  8.52-2  77.1 2.20   979 46.17-2  47.3       6.22 55.4 MK3
 6 56  267 13.22-1  50.1     1,246 59.39-1  47.9       13.22 50.1 IJ 
Mål    124  3.07-1  25.1     1,370 62.46-1  45.8       3.07 25.1 IJ 
1,370 62.46-1 45.8 11.50 50.31 36.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 IJ -46-MK3 4 5 6