Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
L 5(7) Robert Enbom 65.06 (Tommy Andersson 56.58)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  693  3.53-5  5.6      693  3.53-5  5.6   -TA 6  3.32 5.1 TA 
 2 32  294  2.37-6  8.9      987  6.30-5  6.6   -AC 2  2.24 8.2 TA 
 3 31  623  4.52-7  7.8     1,610 11.22-7  7.1       4.26 7.1 NS 
 4 34  764  6.52-7  9.0     2,374 18.14-7  7.7       5.49 7.6 TA 
 5 35  541  3.31-2  6.5     2,915 21.45-7  7.5       3.09 5.8 TA 
 6 36  125  2.15-7  18.0     3,040 24.00-7  7.9       1.44 13.9 DA 
 7 37  397  6.06-5  15.4     3,437 30.06-5  8.8       4.09 10.5 TA 
 8 38  683  5.01-2  7.3     4,120 35.07-5  8.5   +DA 1  4.31 6.6 TA 
 9 39  269  2.58-3  11.0     4,389 38.05-5  8.7   +DA 1  2.22 8.8 TA 
10 40  160  1.17-5  8.0     4,549 39.22-5  8.7   +DA 1  1.06 6.9 AC 
11 41 1,195  9.14-6  7.7     5,744 48.36-6  8.5   -DA 1  8.32 7.1 AC 
12 42  205  2.36-6  12.7     5,949 51.12-6  8.6       1.47 8.7 DA 
13 43  511  4.07-6  8.1     6,460 55.19-6  8.6       3.38 7.1 TA 
14 46  639  4.58-6  7.8 0.30  7,099 60.17-6  8.5       3.58 6.2 TA 
Mål    661  4.49-3  7.3     7,760 65.06-5  8.4       4.31 6.8 SJ 
7,760 65.06-5 8.4 0.30 55.38 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -2-SJ-4-JH-1-NS-14-RE -1-DA-2-AC 2 TA -7-SJ-4-JH-4-NS-19-AC -0-RE -6-DA 3 TA -4-JH-3-NS-12-SJ-10-AC-6-DA-17-RE 4 TA -15-JH-37-SJ-7-DA-0-NS-1-AC-55-RE 5 TA -60-JH-32-DA-1-AC-2-SJ-4-NS-38-RE 6 TA -59-JH-16-DA-8-SJ-5-AC-12-NS-51-RE 7 TA -88-DA-1-AC-2-SJ-177-RE -31-NS 8 TA -119-JH-5-AC-9-SJ-165-RE -2-DA 9 TA -140-SJ-16-JH-13-AC-165-RE -8-DA 10 TA -143-SJ-8-JH-12-AC-176-RE -12-DA 11 TA -141-AC-4-SJ-5-JH-202-DA-7-RE 12 NS -666-TA-157-AC-3-SJ-5-JH-183-DA-56-RE 13 TA -181-JH-3-AC-2-SJ-190-DA-57-RE 14 NS -687-TA-204-JH-7-SJ-11-AC-171-DA-100-RE