Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
L 4(7) Anders Carlsson 60.46 (Tommy Andersson 56.58)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  693  3.56-7  5.7      693  3.56-7  5.7   -TA 6  3.32 5.1 TA 
 2 32  294  2.34-5  8.7      987  6.30-5  6.6   +RE 2  2.24 8.2 TA 
 3 31  623  4.29-3  7.2     1,610 10.59-5  6.8   -TA 5  4.26 7.1 NS 
 4 34  764  6.20-4  8.3 0.20  2,374 17.19-6  7.3   -SJ 3  5.49 7.6 TA 
 5 35  541  3.42-3  6.8     2,915 21.01-4  7.2   -DA 3  3.09 5.8 TA 
 6 36  125  1.56-3  15.5 0.10  3,040 22.57-5  7.5   -DA 3  1.44 13.9 DA 
 7 37  397  4.10-2  10.5     3,437 27.07-3  7.9   -DA 2  4.09 10.5 TA 
 8 38  683  5.06-3  7.5     4,120 32.13-3  7.8   -JH 2  4.31 6.6 TA 
 9 39  269  3.07-6  11.6 0.40  4,389 35.20-4  8.1   -JH 1  2.22 8.8 TA 
10 40  160  1.06-1  6.9     4,549 36.26-4  8.0   -SJ 2  1.06 6.9 AC 
11 41 1,195  8.32-1  7.1     5,744 44.58-2  7.8   +SJ 2  8.32 7.1 AC 
12 42  205  2.07-5  10.3 0.20  5,949 47.05-2  7.9   +SJ 2  1.47 8.7 DA 
13 43  511  4.05-4  8.0 0.20  6,460 51.10-3  7.9   -JH 2  3.38 7.1 TA 
14 46  639  4.36-5  7.2     7,099 55.46-4  7.9   -JH 2  3.58 6.2 TA 
Mål    661  5.00-5  7.6     7,760 60.46-4  7.8       4.31 6.8 SJ 
7,760 60.46-4 7.8 1.50 55.38 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -2-SJ-4-JH-1-NS-14-RE-1-DA-2-AC 2 TA -7-SJ-4-JH-4-NS-19-AC -0-RE -6-DA 3 TA -4-JH-3-NS-12-SJ-10-AC -6-DA-17-RE 4 TA -15-JH-37-SJ-7-DA-0-NS-1-AC -55-RE 5 TA -60-JH-32-DA-1-AC -2-SJ-4-NS-38-RE 6 TA -59-JH-16-DA-8-SJ-5-AC -12-NS-51-RE 7 TA -88-DA-1-AC -2-SJ-177-RE-31-NS 8 TA -119-JH-5-AC -9-SJ-165-RE-2-DA 9 TA -140-SJ-16-JH-13-AC -165-RE-8-DA 10 TA -143-SJ-8-JH-12-AC -176-RE-12-DA 11 TA -141-AC -4-SJ-5-JH-202-DA-7-RE 12 NS -666-TA-157-AC -3-SJ-5-JH-183-DA-56-RE 13 TA -181-JH-3-AC -2-SJ-190-DA-57-RE 14 NS -687-TA-204-JH-7-SJ-11-AC -171-DA-100-RE