Volvo Aero korp-orienteringar 2003 

Se resultat för 2000, 2001, 2002 

Må 14/4 NÄL-Kartan Väg mot Båberg Erik Aspelin 0520-975 77 egen hemsida.
Ti 22/4 Kalken Väne-Ryr Rv 44 mot Uddevalla Leif Johansson 0520-123 30 egen hemsida.
Må 28/4 Rörmaden Slätterna Visning från Gärdhems korsväg Göran Nordh 0520-311 egen hemsida.
Må 5/5  Åkerström "Tippen" Väg mot Hjärtum Lars Ekberg 0520-941 53 egen hemsida.
Må 12/5 Skjutbaneområdet, Svenäcker Öresjövägen Lennart Tång 0520-973 42 egen hemsida.
																	 
Må 19/5 Gamla Skidstugan Vänersb.  Anders Larsson 0520-40 45 00 egen hemsida.
OBS kompass upphittad av Tommy vid andra kontrollen. Banläggaren Anders L har den.
Må 26/5 Hunneberg Prästeklev Hunneberg västra. Gunter Gross 0520-939 05 egen hemsida.
Må 2/6  Öresjö,Främjandet. Väg mot Öresjö Mats Kristiansson 0520 - 944 79 egen hemsida.
Ti 10/6 Halleberg  Torgny Grönlund egen hemsida.
Må 16/6 Slätthult Börje Gustavsson 0520 - 989 97 egen hemsida.

Höstomgången startar upp:
Må 11/8 P-plats vid Eldmörjan, Hunneberg Evert Jenhall egen hemsida.
Må 18/8 Vänersborgs skidstuga Tomas Andersson egen hemsida.
Må 25/8 Hunneberg Kvarnsjön Gunnar Söderlund egen hemsida.
Må 01/9 NÄL-kartan mellan rondellerna gamla 45:an Johan Ockborn 0520 - 94683 egen hemsida.
Må 8/9  Samlingen mellan Torsered och Sågbron Tomas Karlsson 7400 egen hemsida.

Må 15/9 Boteredskartan Sivikanvägen (LaneRyrv) Bengt Larsson 0520-92266 egen hemsida
Må 22/9 Slättbergen, Halvorstorp Jan-Åke Sörliklev 0520-425100egen hemsida
Må 29/9 Främjandet, Öresjö Ulf Nyström egen hemsida	
Må 6/10 Skidstugan, Leif Loffen Johansson egen hemsida

Om Du har problem att hitta kan Du försöka ringa 070-54 29092 Per I.
.