Volvo Aero´s Poängorientering 2000

Start mellan 17-17.45 Det har varit lite strul med att samlingplatserna inte stämmer men från och med nu ska de göra det.

Tävlingsdag Samling Banläggare.

10/4 Måndag Gräsviken Ingemar Eriksson

17/4 Måndag Lindvedens Såg Rolf Cleröd

25/4 Tisdag Stenshult Leif Johansson

2/5 Tisdag Mot Stenshult sedan mot Uddevalla Lars Ekberg

8/5 Tisdag Halleberg, uppe på. Torgny Grönlund

15/5 Måndag Thn – Hjärtum Börje Sundberg

22/5 Måndag Hunneberg Gunter Gross

29/5 Måndag Sjölanda, Sjuntorp Ulf Johansson

5/6 Måndag Almagärdet Gösta Kjörnsberg

13/6 Tisdag Ursand, Vänersborg Anders Larsson

14/8 Måndag Bergagården Hunneberg Peter Strömdahl

21/8 Måndag Skidstugan Thn Lennart Tång 40

28/8 Måndag Skärm vid BIKE I Thn Banl. Lars Carlsson TSK

4/9 Måndag Stenröset Göran Nord

11/9 Måndag En km väster om Främmestad mot Åsaka, Tomas Karlsson 33

18/9 Måndag Skogsbo, Velanda Jan-Åke Sörliklev 38

25/9 Måndag Främjandet vid Öresjö, Ulf Nyström

2/10 Måndag Handi-cuplöp Loffe