VAC-Orienteringar 2002

Se resultat för 2000 , 2001 .

2/4 Tisdag NÄL:s p-plats Loffen Johansson
8/4 Måndag Grunnebo VäneRyr (kalken) Ingemar Eriksson
15/4 Måndag Stenshult, fotbollsplanen Lars Ekberg 941 53
22/4 Måndag Halleberg, första P-platsen Torgny Grönlund 942 99
29/4 Måndag Upphärads kyrka Mats Mattsson

6/5 Måndag Hjärtums Skidstuga Börje Sundberg 973 46
13/5 Måndag Siviken Bengt Larsson
21/5 Tisdag Slätthult, OBS flyttat pga jägarproblem Göran Nordh 937 62
27/5 Måndag Rödjan Sjuntorp Ulf Johansson 937 62
3/6 Måndag Nordkroken Vargön Peter Strömdahl 920 95

10/6 Måndag Ursand Vänersborg Tomas Andersson

12/8 Måndag Kolmilan Hunneberg - kör någon km förbi Bergagården Evert Jenhall 94872
19/8 Måndag Kvarnsjön Hunneberg 5 km söder Prästeklev Gunnar Söderlund 759 38
26/8 Måndag Skärm på vägen till Sivika fr 45:an (står LaneRyr på skylten) Anders Larsson
2/9 Måndag Skärm Strömslund - Sågbron Tomas Karlsson 7400
9/9 Måndag Söder THN, skärm vid Rv 45 Lasse Carlsson, SAAB 86924

16/9 Måndag Velanda Jan-Åke Sörliklev
23/9 Måndag NÄL, SV delen, bollplanen Ulf Nyström
30/9 Måndag handicupp Leif "Loffe" Johansson 12330