Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 21(26) André Erlandsson Uddevalla OK 54.04 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.53  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 38 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  5.53-14 -27 17.8 1.30   330  5.53-14 -27 17.8       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  6.51-23 -44 22.8 3.30   630 12.44-18 -34 20.2       2.29 8.3 JEr
 3 137  290 16.30-26 -57 56.9 14.00   920 29.14-23 -49 31.8   -RBe1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  4.55-5 -6  10.0     1,410 34.09-21 -39 24.2   -RBe1  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  4.51-14 -27 16.7 1.40  1,700 39.00-20 -38 22.9   -RBe1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.45-7 -10  7.2     2,080 41.45-20 -37 20.1   -RBe1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.42-10 -16 10.3 0.30  2,440 45.27-20 -34 18.6   -MMå1  2.26 6.8 DBe
 8 126  340  6.35-26 -53 19.4 4.20  2,780 52.02-21 -38 18.7       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.31-19 -33  8.0 0.20  2,970 53.33-20 -37 18.0       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.31-11 -16  4.3     3,090 54.04-21 -38 17.5       0.25 3.5 JEn
3,090 54.04-21 -38 17.5 25.50 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 RBe-7-AEr 4 RBe-8-AEr 5 RBe-8-AEr 6 MMå-24-RBe-11-AEr 7 RBe-25-MMå-15-AEr 8 9