Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 12(26) Fredrik Schmiterlöw Hjobygdens OK 38.19 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.33  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 19 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  5.56-15 -28 18.0      330  5.56-15 -28 18.0       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.07-13 -20 13.7      630 10.03-11 -20 16.0       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.32-16 -25 12.2      920 13.35-12 -20 14.8       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  7.15-15 -22 14.8     1,410 20.50-10 -16 14.8       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  4.34-12 -24 15.7     1,700 25.24-11 -17 14.9       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.37-22 -36  9.5     2,080 29.01-11 -18 14.0       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.00-16 -25 11.1     2,440 33.01-13 -20 13.5       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.08-18 -27  9.2     2,780 36.09-12 -19 13.0       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.38-22 -38  8.6     2,970 37.47-12 -19 12.7       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.32-14 -22  4.4     3,090 38.19-12 -19 12.4       0.25 3.5 JEn
3,090 38.19-12 -19 12.4 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9