Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 15(16) Göran Jonsson 133.06 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.52.50 
  Alla klasser VAC + Ö 26 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410 21.10-16 -27 51.6 13.10   410 21.10-16 -27 51.6       2.21 5.7 JN 
 2 52  530 24.57-16 -27 47.1 11.30   940 46.07-16 -27 49.1       3.57 7.5 Tom
 3 53  360 10.47-15 -26 30.0     1,300 56.54-16 -27 43.8       3.09 8.8 JN 
 4 54  480 14.05-15 -26 29.3 2.00  1,780 70.59-15 -26 39.9       3.32 7.4 JN 
 5 55  470 12.49-15 -26 27.3 1.40  2,250 83.48-15 -26 37.2       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  9.28-13 -24 30.5     2,560 93.16-15 -26 36.4       2.51 9.2 Tom
 7 57  440 14.58-15 -26 34.0 1.20  3,000 108.14-15 -26 36.1       4.00 9.1 Tom
 8 58  500 14.02-16 -27 28.1 1.00  3,500 122.16-15 -26 34.9       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  4.51-15 -26 18.0     3,770 127.07-15 -26 33.7       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  5.59-16 -27 19.9     4,070 133.06-15 -26 32.7       1.44 5.8 UJ 
4,070 133.06-15 -26 32.7 30.40 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9