Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 6(11) Lina Larsson 44.33 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 21.05.19 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.04-4 -4  7.5      410  3.04-4 -4  7.5       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  7.42-10 -17 14.5 2.30   940 10.46-9 -14 11.5       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.13-8 -10 14.5 1.00  1,300 15.59-9 -13 12.3       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.59-7 -9  10.4 0.20  1,780 20.58-7 -11 11.8       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.18-3 -5  9.1     2,250 25.16-7 -9  11.2       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.44-6 -9  12.0     2,560 29.00-6 -8  11.3       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  5.28-5 -5  12.4     3,000 34.28-6 -8  11.5       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  5.38-4 -5  11.3 0.40  3,500 40.06-6 -8  11.5       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.27-7 -9  9.1     3,770 42.33-6 -7  11.3       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.00-4 -7  6.7     4,070 44.33-6 -7  10.9       1.44 5.8 UJ 
4,070 44.33-6 -7 10.9 4.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9