' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
7 4(4) Jonas Gustafsson 4 18.50 (Jonas Hogedal 5 14.33)  starttid: 18.42.44 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  352  6.32-4  18.6 4.00   352  6.32-4  18.6   +N2 2  2.30 7.1 JH9
 2 43  594  4.31-2  7.6      946 11.03-4  11.7   -JH92  4.18 7.2 JH9
 3 41  190  1.46-2  9.3 0.10  1,136 12.49-4  11.3   -JH91  1.35 8.3 JH9
 4 44  574  4.08-1  7.2     1,710 16.57-4  9.9   +JH91  4.08 7.2 JG8
 5 55  190  1.14-1  6.5     1,900 18.11-4  9.6   +JH91  1.14 6.5 JG8
Mål    116  0.39-2  5.6     2,016 18.50-4  9.3   -JH91  0.33 4.7 JH9
2,016 18.50-4 9.3 4.10 14.18 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG8-8-N2-3-JH9-140-AC7 2 JH9-2-JG8-12-N2-173-AC7 3 JH9-13-JG8-30-N2-185-AC7 4 JG8-1-JH9-71-N2-178-AC7 5 JG8-2-JH9-99-N2-194-AC7