' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
7 2(4) Niclas Sahlin 5 16.30 (Jonas Hogedal 5 14.33)  starttid: 18.46.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  352  2.36-2  7.4      352  2.36-2  7.4   -JG82  2.30 7.1 JH9
 2 43  594  4.35-3  7.7      946  7.11-2  7.6   -JH92  4.18 7.2 JH9
 3 41  190  2.04-3  10.9 0.20  1,136  9.15-2  8.1       1.35 8.3 JH9
 4 44  574  4.50-4  8.4 0.30  1,710 14.05-2  8.2       4.08 7.2 JG8
 5 55  190  1.43-3  9.0 0.20  1,900 15.48-2  8.3       1.14 6.5 JG8
Mål    116  0.42-3  6.0     2,016 16.30-2  8.2       0.33 4.7 JH9
2,016 16.30-2 8.2 1.10 14.18 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG8-8-N2 -3-JH9-140-AC7 2 JH9-2-JG8-12-N2 -173-AC7 3 JH9-13-JG8-30-N2 -185-AC7 4 JG8-1-JH9-71-N2 -178-AC7 5 JG8-2-JH9-99-N2 -194-AC7