' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
7 1(4) Jonas Hogedal 5 14.33 (tvåa Niclas Sahlin 5 16.30)  starttid: 18.46.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  352  2.30-1  7.1      352  2.30-1  7.1   -JG82  2.30 7.1 JH9
 2 43  594  4.18-1  7.2      946  6.48-1  7.2   +JG82  4.18 7.2 JH9
 3 41  190  1.35-1  8.3     1,136  8.23-1  7.4   +JG81  1.35 8.3 JH9
 4 44  574  4.22-2  7.6     1,710 12.45-1  7.5   -JG81  4.08 7.2 JG8
 5 55  190  1.15-2  6.6     1,900 14.00-1  7.4   -JG81  1.14 6.5 JG8
Mål    116  0.33-1  4.7     2,016 14.33-1  7.2   +JG81  0.33 4.7 JH9
2,016 14.33-1 7.2 14.18 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG8-8-N2-3-JH9-140-AC7 2 JH9-2-JG8-12-N2-173-AC7 3 JH9-13-JG8-30-N2-185-AC7 4 JG8-1-JH9-71-N2-178-AC7 5 JG8-2-JH9-99-N2-194-AC7