' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
7 3(4) Anders Carlsson 5 18.10 (Jonas Hogedal 5 14.33)  starttid: 18.48.27 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  352  3.20-3  9.5      352  3.20-3  9.5       2.30 7.1 JH9
 2 43  594  5.05-4  8.6      946  8.25-3  8.9       4.18 7.2 JH9
 3 41  190  2.16-4  11.9 0.30  1,136 10.41-3  9.4       1.35 8.3 JH9
 4 44  574  4.43-3  8.2     1,710 15.24-3  9.0       4.08 7.2 JG8
 5 55  190  1.59-4  10.4 0.30  1,900 17.23-3  9.1       1.14 6.5 JG8
Mål    116  0.47-4  6.8     2,016 18.10-3  9.0       0.33 4.7 JH9
2,016 18.10-3 9.0 1.00 14.18 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG8-8-N2-3-JH9-140-AC7 2 JH9-2-JG8-12-N2-173-AC7 3 JH9-13-JG8-30-N2-185-AC7 4 JG8-1-JH9-71-N2-178-AC7 5 JG8-2-JH9-99-N2-194-AC7