Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 16(22) Torgny Almgren 67.28 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.35.35 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.54-8 -13  9.7 0.50   300  2.54-8 -13  9.7       1.19 4.4 MK 
 2 52  670 10.32-16 -23 15.7 4.30   970 13.26-15 -22 13.8       3.46 5.6 HG 
 3 53  570 15.56-22 -29 28.0 9.40  1,540 29.22-21 -28 19.1   -AP 1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  6.09-10 -15 17.6 0.20  1,890 35.31-20 -26 18.8   +AP 1  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.53-7 -12 12.9     2,270 40.24-18 -24 17.8       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  6.50-6 -9  11.0     2,890 47.14-15 -21 16.3       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  8.38-16 -22 19.2 2.10  3,340 55.52-14 -20 16.7       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  6.43-13 -18 22.4 1.40  3,640 62.35-16 -22 17.2       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.43-12 -17  9.1     3,940 65.18-16 -22 16.6       1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.10-6 -11  8.7     4,190 67.28-16 -22 16.1       1.28 5.9 AK2
4,190 67.28-16 -22 16.1 19.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AP -15-TA 4 TA -7-AP 5 6 7 8 9