Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 3(22) Tomas Karlsson 44.00 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: olla
 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300                300                 1.19 4.4 MK 
 2 52  670                970                 3.46 5.6 HG 
 3 53  570               1,540                 3.57 6.9 MK 
 4 54  350               1,890                 3.38 10.4 MK 
 5 55  380               2,270                 3.03 8.0 MK 
 6 56  620               2,890                 4.30 7.3 MK 
 7 57  450               3,340                 4.03 9.0 AK2
 8 58  300               3,640                 3.08 10.4 MK 
 9 59  300 17.04     56.9     3,940 17.04-1 -1  4.3       1.50 6.1 HG 
Mål    250 26.56     107.     4,190 44.00-3 -5  10.5       1.28 5.9 AK2
4,190 44.00-3 -5 10.5 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9