Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D60 9(16) Birgit Smedberg Nilsson Hestra IF 36.51 (Birgitta Stenström V 26.06)  starttid: 10.44  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 27 (53) Sven Andersson OK Stigen 24.48
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  2.32-3 -4  8.6      296  2.32-3 -4  8.6       2.09 7.3 BSt
 2 75  160  6.27-15 -52 40.3 4.20   456  8.59-15 -43 19.7       1.39 10.3 SAn
 3 46  510  7.17-3 -12 14.3      966 16.16-9 -27 16.8   -BBy1  5.47 11.3 BBr
 4 53   69  0.58-8 -22 14.0 0.10  1,035 17.14-8 -25 16.7       0.40 9.7 SPe
 5 84  563  9.42-8 -23 17.2 1.10  1,598 26.56-9 -25 16.9       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  4.12-12 -39 18.2 1.00  1,829 31.08-9 -26 17.0   -IRe1  2.31 10.9 KFr
 7 72  269  3.06-10 -30 11.5 0.30  2,098 34.14-9 -26 16.3       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.21-6 -18  8.8     2,252 35.35-9 -26 15.8       1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.16-10 -28  5.4     2,486 36.51-9 -26 14.8       1.00 4.3 LEn
2,486 36.51-9 -27 14.8 7.10 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BSm-16-BBy 3 BBy-10-BSm 4 BBy-17-BSm 5 BSm-28-BLå 6 IRe-5-BSm-29-JTe 7 8 BSm-22-GWa