Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H70 3(13) Björn Broman Göteborg/Majorna OK 26.47 (Sven Andersson OK St 24.48)  starttid: 10.13  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 4 (53) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  2.55-6 -12  9.9 0.40   296  2.55-6 -12  9.9       2.09 7.3 BSt
 2 75  160  2.07-6 -14 13.2 0.20   456  5.02-6 -11 11.0       1.39 10.3 SAn
 3 46  510  5.47-1 -1  11.3      966 10.49-2 -3  11.2       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  0.49-4 -6  11.8 0.10  1,035 11.38-2 -3  11.2       0.40 9.7 SPe
 5 84  563  6.59-3 -3  12.4     1,598 18.37-2 -2  11.6   -MJo1  6.45 12.0 SAn
 6 85  231  3.01-6 -12 13.1 0.20  1,829 21.38-3 -4  11.8       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  2.47-8 -22 10.3 0.40  2,098 24.25-3 -4  11.6       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.09-3 -4  7.5 0.10  2,252 25.34-3 -4  11.4       1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.13-6 -17  5.2     2,486 26.47-3 -4  10.8       1.00 4.3 LEn
2,486 26.47-3 -4 10.8 2.20 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MJo-12-BBr 6 7 8