Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H70 7(13) Karlerik Fransson Trollhättans SOK 29.40 (Sven Andersson OK St 24.48)  starttid: 10.19  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 10 (53) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  3.07-8 -18 10.5 0.40   296  3.07-8 -18 10.5       2.09 7.3 BSt
 2 75  160  2.00-5 -9  12.5 0.10   456  5.07-7 -12 11.2       1.39 10.3 SAn
 3 46  510  7.15-7 -10 14.2 0.50   966 12.22-7 -10 12.8       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  1.15-9 -32 18.1 0.30  1,035 13.37-7 -12 13.2       0.40 9.7 SPe
 5 84  563  8.26-5 -11 15.0 0.50  1,598 22.03-7 -10 13.8       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  2.31-1 -1  10.9     1,829 24.34-6 -9  13.4       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  2.44-7 -18 10.2 0.30  2,098 27.18-6 -9  13.0       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.08-2 -3  7.4     2,252 28.26-6 -9  12.6   -BLå1  1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.14-7 -20  5.3     2,486 29.40-6 -9  11.9   +ANi2  1.00 4.3 LEn
2,486 29.40-7 -10 11.9 3.30 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 EHo-26-KFr-20-APe-15-BDo 6 7 8 BLå-9-KFr