Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D60 2(16) Birgit Lång OK Klyftamo 29.00 (Birgitta Stenström V 26.06)  starttid: 10.50  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 8 (53) Sven Andersson OK Stigen 24.48
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  2.31-2 -3  8.5      296  2.31-2 -3  8.5   -ANy2  2.09 7.3 BSt
 2 75  160  2.57-12 -42 18.4 1.10   456  5.28-5 -18 12.0   +IRe1  1.39 10.3 SAn
 3 46  510  7.47-4 -16 15.3 1.30   966 13.15-3 -14 13.7       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  0.47-1 -5  11.4     1,035 14.02-3 -14 13.6   +IRe1  0.40 9.7 SPe
 5 84  563  7.22-1 -4  13.1     1,598 21.24-2 -9  13.4       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  2.50-2 -6  12.3     1,829 24.14-2 -8  13.2       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  2.21-3 -7  8.7     2,098 26.35-2 -8  12.7       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.18-4 -14  8.4 0.10  2,252 27.53-2 -8  12.4       1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.07-4 -8  4.8     2,486 29.00-2 -7  11.7   -BBy1  1.00 4.3 LEn
2,486 29.00-2 -8 11.7 2.50 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 ANy-13-BLå-9-GAk 2 GAk-23-BLå-5-IRe 3 BLå-17-IRe 4 GAk-23-BLå-15-IRe 5 BSm-28-BLå 6 7 8 BBy-16-BLå