Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D35 10(9) Maria Wallin OK Roto 12.16 (Maria Wallin OK Rot 12.16)  starttid: 11.57 
  Alla klasser D35 + H50 2 (52) Arne Alfredsson Uddevalla OK  7.40
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  8.44-9 -50 17.7 0.40   494  8.44-10 -52 17.7       4.11 8.5 JN3
 2 44   57  0.52-7 -42 15.2      551  9.36-10 -53 17.4       0.22 6.4 RM 
 3 79  430  7.28-8 -48 17.4      981 17.04-10 -52 17.4       3.43 8.6 HS2
 4 84  128  4.52-9 -51 38.0 2.10  1,109 21.56-10 -53 19.8       1.25 11.1 TS 
 5 87  230  5.36-9 -49 24.3 1.50  1,339 27.32-10 -54 20.6       1.59 8.6 TS 
 6 95  482  8.27-9 -50 17.5     1,821 35.59-10 -53 19.8       3.31 7.3 YN 
 7 93  194  7.48-9 -52 40.2 4.30  2,015 43.47-10 -53 21.7       1.45 9.0 YN 
 8 121  359  5.07-7 -39 14.3     2,374 48.54-10 -53 20.6       2.44 7.6 JN3
 9 77  240  5.29-9 -51 22.8 1.40  2,614 54.23-10 -53 20.8       1.58 8.2 YN 
10 56  357 12.28-9 -52 34.9 6.00  2,971 66.51-10 -54 22.5       2.44 7.7 BH2
11 123  250  3.53-8 -48 15.5     3,221 70.44-10 -54 22.0       2.01 8.1 MV 
12 100   84  1.01-8 -50 12.1     3,305 71.45-10 -54 21.7       0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.31-3 -28  4.5     3,420 72.16-10 -54 21.1       0.23 3.3 PW 
3,420 12.16-10 -2 3.6 16.50 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12