Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 06-12-04 kl 19.00 Gipens Klubbhus på Ström i Lilla Edet.

Närvarande, 12 st: Per Ivarsson TSOK, Lars Holmstrand TSK, Håkan Karlsson OKF, Per-Håkan Andersson OKF, Karl-Erik Högnert OKF, Lars Elfving Gipen, Annika Gustavsson Gipen, Peter Strömdahl OKS, Thomas Asplund OKS, Annika Johansson Alehof, Jesper Stenström samt Lars Hogedal VSK.

1. Omval av styrelse: ordf, sekr, viceordf. dvs Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lasse lät alla tycka till om SAKO-samarbetet och de flesta var mycket positiva. Man framhöll framförallt ungdomsserien som MYCKET vikig. Annika från Alehof hade synpunkten att ungdomsbanorna på GÄM-kavlen hade varit för svåra vilket gjorde att många ungdomar bara hängt äldre löpare. Fler teknikträningar efterlystes. För tips om detta se Agnetas PM för ol-träningar.

3. Kallelse och dagordning godkänndes. Pga risken för att kallelsen tolkas som spam bör kallelsen skickas ut separat till klubbarnas mailadress.

4. Protokoll från förra årsmötet (tsok.gotanet.se/protokoll/sako06.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (tsok.gotanet.se/inbj/sako06.htm).

GÄM-tävlingarna: 323 starter (2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 855 starter (2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1100 starter (2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF.
Att det var färre i år än förra året i GÄM-tävlingarn beror troligen på en kollision med GÄM-dag och ungdomstävling i Lidköping.
Tappet på tränings-OL beror dels på den sena våren - fem inställda träningar - och dels på att precisionen på räkningen höjts.

6. Arrangemangsdagar 2007 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (tsok.gotanet.se/inbj/sako07.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

7. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. Bör vara klart till mitten på januari då programmet går i tryck genom VOF-info.

Som vanligt finns möjlighet att låna TSOK:s emitenheter - TSOK har över 50 st - som är lika enkla att sätta ut som en skärm med stiftklämma. Ca 100 brickor finns oxå. Även dator med instruktör går att låna.
Troligen kommer en övergång till SI att ske under året då det numer är lika lätt att använda SI-enheter som Emit.

Framförallt Lasse tryckte på att resultatlista och el-stämpling var önskvärd. De flesta höll med om detta.

8. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 12 mars i TSK:s klubbhus på Slätthult kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.
EN förbättrad koll på att alla jägare/markägare verkligen är inbjudna efterlystes. Men klubbarna får inbjudan och de kan själva se till så att rätt personer verkligen får inbjudan. Man kan kopiera och skicka vidare.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.
b) Strömdal berättade om att orienteringen mycket väl kan söka medel för ungdomsverksamheten ur olika fonder (bla allmänna arvsfonden). Han hade hört ett föredrag om detta. Kolla med S om Ni har några idéer om detta !
c) Handslaget som delar ut många miljoner varje år utnyttjade de flesta klubbarna. Bla Alehof är mycket framgångsrika i skolorna genom sin konsulent. OKS kommer att börja med Skogsäventyret nästa år. Svea Skog kommer att göra ett permanent Skogsäventyr vid Bergagården som alla klubbar/skolr kan nyttja tex till avslutning på en kurs.

99. Mötet avslutas och nästa möte föreslås enl turordning hållas på TSK:s Slätthult måndagen 3 dec 2007 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK   -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF   -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  OKF   OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK  VSK   TSOK 
2009 Gipen TSOK  OKF   OKS   TSOK  OKS   Alehof
2010 VSK  OKS  Gipen  Alehof  TSOK  TSK   OKS  

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 36 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com