Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 06-12-04 kl 19.00 Gipens klubbhus på Ström, Lilla Edet.


1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(http://tsok.gotanet.se/kallelser/sako07.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (http://tsok.gotanet.se/protokoll/sako06.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (http://tsok.gotanetsok.gotanet.se/inbj/sako006.htm).

GÄM-tävlingarna: 323 starter (2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 855 starter (2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1100 starter (2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF. Tappet på ett 60-tal löpare på GÄM-tävlingarna kan dels förklaras med att GÄM-dag olyckligt kolliderade med Lidköpings ungdomstävling. Det ännu större tappet på träningarn har dels sin förklaring i att statistiken numer har större precision. Pga av den sena våren ställdes fem träningsorienteringar in.

6. Arrangemangsdagar 2007 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (http://tsok.gotanet.se/inbj/sako07.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

7. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (http://tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januaari då programmet går i tryck genom VOF-info.
Som vanligt finns möjlighet att låna TSOK:s emitenheter - TSOK har över 50 st - som är lika enkla att sätta ut som en skärm med stiftklämma. Ca 100 brickor finns oxå. Även dator med instruktör går att låna.
Troligen kommer en övergång till att använda SI-enheter att ske under året eftersom tekniken för SI nu är lika lättanvänd som Emit samt att flera klubbar nu har tillgång till de nya enheterna.

8. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 12 mars i TSK:s stuga på SLätthult kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.

99. Mötet avslutas och nästa möte föreslås enl turordning hållas i TSK:s klubbstuga på Slätthult södra Thn måndagen 3 dec 2007 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK   -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF   -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  OKF   OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK  VSK   TSOK 
2009 Gipen TSOK  OKF   OKS   TSOK  OKS   Alehof
2010 VSK  OKS  Gipen  Alehof  TSOK  TSK   OKS  

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     ok.gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com