' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 14(2) Per-Olof Josefsson 2 34.34 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid: 18.34.37 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416 17.48-1  42.8      416 17.48-13 42.8       17.48 42.8 AC5
 2 54  386 10.44-2  27.8      802 28.32-15 35.6       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  4.24-1  17.3     1,057 32.56-15 31.2       4.24 17.3 JH7
Mål    116  1.38-1  14.1     1,173 34.34-14 29.5       1.38 14.1 JG6
1,173 34.34-14 29.5 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3