' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 1(2) Jonas Gustafsson 2  9.41 (tvåa Anders Carlsson 2 10.10)  starttid:     8.14:50
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416  3.48   9.1      416  3.48-3  9.1       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  3.09   8.2      802  6.57-1  8.7       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  1.59   7.8     1,057  8.56-1  8.5       4.24 17.3 JH7
Mål    116  0.45   6.5     1,173  9.41-1  8.3       1.38 14.1 JG6
1,173 9.41-1 8.3 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3