' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 7(2) Jonas Hogedal 4 14.13 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     8.32:44
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416  6.54   16.6      416  6.54-10 16.6       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  4.41   12.1      802 11.35-8  14.4       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  1.46   6.9     1,057 13.21-7  12.6       4.24 17.3 JH7
Mål    116  0.52   7.5     1,173 14.13-7  12.1       1.38 14.1 JG6
1,173 14.13-7 12.1 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3