' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 12(2) Britta Sahlin 2 25.06 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     8.23:17
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416 14.30   34.9      416 14.30-11 34.9       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  5.30   14.2      802 20.00-12 24.9       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  4.05   16.0     1,057 24.05-11 22.8       4.24 17.3 JH7
Mål    116  1.01   8.8     1,173 25.06-12 21.4       1.38 14.1 JG6
1,173 25.06-12 21.4 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3