' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 11(2) Evelina Johansson 2 25.05 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     8.22:56
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416 14.30   34.9      416 14.30-11 34.9       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  5.28   14.2      802 19.58-11 24.9       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  4.08   16.2     1,057 24.06-12 22.8       4.24 17.3 JH7
Mål    116  0.59   8.5     1,173 25.05-11 21.4       1.38 14.1 JG6
1,173 25.05-11 21.4 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3