' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 8(2) Jenny Nyman 4 14.21 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     295.30:19
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416  5.10   12.4      416  5.10-4  12.4       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  5.34   14.4      802 10.44-6  13.4       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  2.39   10.4     1,057 13.23-8  12.7       4.24 17.3 JH7
Mål    116  0.58   8.3     1,173 14.21-8  12.2       1.38 14.1 JG6
1,173 14.21-8 12.2 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3