' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 6(2) Mattias Andersson 2 14.08 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     8.15:47
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416  5.16   12.7      416  5.16-5  12.7       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  5.14   13.6      802 10.30-5  13.1       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  2.34   10.1     1,057 13.04-6  12.4       4.24 17.3 JH7
Mål    116  1.04   9.2     1,173 14.08-6  12.0       1.38 14.1 JG6
1,173 14.08-6 12.0 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3