' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
5 5(2) Sofia Salomonsson 4 13.40 (Jonas Gustafsson 2 9.41)  starttid:     295.30:06
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 53  416  5.24   13.0      416  5.24-6  13.0       17.48 42.8 AC5
 2 54  386  4.53   12.7      802 10.17-4  12.8       10.21 26.8 JG6
 3 55  255  2.36   10.2     1,057 12.53-5  12.2       4.24 17.3 JH7
Mål    116  0.47   6.8     1,173 13.40-5  11.7       1.38 14.1 JG6
1,173 13.40-5 11.7 34.11 29.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3