' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3 6(1) Carolina Josefssson 1 78.17 (Jonas Hogedal 3 8.38)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216 54.17-1  251.      216 54.17-6  251.       54.17 251. AC4
 2 48  380  5.01-1  13.2      596 59.18-6  99.5       5.01 13.2 JH6
 3 50  468 15.10-1  32.4     1,064 74.28-6  70.0       15.10 32.4 JH6
Mål    198  3.49-1  19.3     1,262 78.17-6  62.0       3.49 19.3 JH6
1,262 78.17-6 62.0 78.17 62.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3