' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3 1(1) Jonas Hogedal 3  8.38 (tvåa Sofia Salomonsson 1 10.04)  starttid:     8.24:06
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  1.38   7.6      216  1.38-2  7.6       54.17 251. AC4
 2 48  380  2.18   6.1      596  3.56-1  6.6       5.01 13.2 JH6
 3 50  468  3.21   7.2     1,064  7.17-1  6.8       15.10 32.4 JH6
Mål    198  1.21   6.8     1,262  8.38-1  6.8       3.49 19.3 JH6
1,262 8.38-1 6.8 78.17 62.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3