' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3 3(1) Anders Carlsson 3 11.02 (Jonas Hogedal 3 8.38)  starttid:     8.26:16
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  1.37   7.5      216  1.37-1  7.5       54.17 251. AC4
 2 48  380  2.45   7.2      596  4.22-2  7.3       5.01 13.2 JH6
 3 50  468  5.07   10.9     1,064  9.29-3  8.9       15.10 32.4 JH6
Mål    198  1.33   7.8     1,262 11.02-3  8.7       3.49 19.3 JH6
1,262 11.02-3 8.7 78.17 62.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3