' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3 5(1) Anders Larsson 3 13.09 (Jonas Hogedal 3 8.38)  starttid:     9.35:33
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  2.17   10.6      216  2.17-4  10.6       54.17 251. AC4
 2 48  380  4.04   10.7      596  6.21-5  10.7       5.01 13.2 JH6
 3 50  468  4.31   9.7     1,064 10.52-5  10.2       15.10 32.4 JH6
Mål    198  2.17   11.5     1,262 13.09-5  10.4       3.49 19.3 JH6
1,262 13.09-5 10.4 78.17 62.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3