' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3 4(1) Jenny Nyman 3 12.12 (Jonas Hogedal 3 8.38)  starttid:     295.18:07
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  2.44   12.7      216  2.44-5  12.7       54.17 251. AC4
 2 48  380  3.10   8.3      596  5.54-4  9.9       5.01 13.2 JH6
 3 50  468  4.23   9.4     1,064 10.17-4  9.7       15.10 32.4 JH6
Mål    198  1.55   9.7     1,262 12.12-4  9.7       3.49 19.3 JH6
1,262 12.12-4 9.7 78.17 62.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3