' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
15 3(3) Britta Sahlin 15 41.23 (Mattias Andersson 15 22.55)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  3.24-2  15.7      216  3.24-2  15.7   -E1 1  1.34 7.3 MA6
 2 48  380  4.55-3  12.9 1.10   596  8.19-3  14.0   -E1 1  2.43 7.1 MA6
 3 49  255  4.12-3  16.5 1.40   851 12.31-3  14.7       1.48 7.1 MA6
 4 97  341  3.46-2  11.0     1,192 16.17-3  13.7       2.42 7.9 MA6
 5 53  416 14.30-2  34.9 7.10  1,608 30.47-3  19.1       5.16 12.7 MA6
 6 54  386  5.30-3  14.2     1,994 36.17-3  18.2       5.14 13.6 MA6
 7 55  255  4.05-2  16.0 0.30  2,249 40.22-3  17.9       2.34 10.1 MA6
Mål    116  1.01-2  8.8     2,365 41.23-3  17.5       0.59 8.5 E1 
2,365 41.23-3 17.5 10.30 22.50 9.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MA6-110-E1 -0-BS8 2 MA6-231-E1-11-BS8 3 E1 -24-BS8 4 E1 -21-BS8 5 E1 -21-BS8 6 E1 -23-BS8 7 E1 -20-BS8