' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
15 1(3) Mattias Andersson 15 22.55 (tvåa Evelina Johansson 15 41.01)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  1.34-1  7.3      216  1.34-1  7.3       1.34 7.3 MA6
 2 48  380  2.43-1  7.1      596  4.17-1  7.2       2.43 7.1 MA6
 3 49  255  1.48-1  7.1      851  6.05-1  7.1       1.48 7.1 MA6
 4 97  341  2.42-1  7.9     1,192  8.47-1  7.4       2.42 7.9 MA6
 5 53  416  5.16-1  12.7     1,608 14.03-1  8.7       5.16 12.7 MA6
 6 54  386  5.14-1  13.6     1,994 19.17-1  9.7       5.14 13.6 MA6
 7 55  255  2.34-1  10.1     2,249 21.51-1  9.7       2.34 10.1 MA6
Mål    116  1.04-3  9.2     2,365 22.55-1  9.7       0.59 8.5 E1 
2,365 22.55-1 9.7 22.50 9.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MA6-110-E1-0-BS8 2 MA6-231-E1-11-BS8 3 4 5 6 7