' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
15 2(3) Evelina Johansson 15 41.01 (Mattias Andersson 15 22.55)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  3.24-2  15.7      216  3.24-2  15.7   +BS81  1.34 7.3 MA6
 2 48  380  4.44-2  12.5      596  8.08-2  13.6   +BS81  2.43 7.1 MA6
 3 49  255  3.59-2  15.6 0.50   851 12.07-2  14.2       1.48 7.1 MA6
 4 97  341  3.49-3  11.2     1,192 15.56-2  13.4       2.42 7.9 MA6
 5 53  416 14.30-2  34.9 5.20  1,608 30.26-2  18.9       5.16 12.7 MA6
 6 54  386  5.28-2  14.2     1,994 35.54-2  18.0       5.14 13.6 MA6
 7 55  255  4.08-3  16.2     2,249 40.02-2  17.8       2.34 10.1 MA6
Mål    116  0.59-1  8.5     2,365 41.01-2  17.3       0.59 8.5 E1 
2,365 41.01-2 17.3 6.10 22.50 9.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MA6-110-E1 -0-BS8 2 MA6-231-E1 -11-BS8 3 E1 -24-BS8 4 E1 -21-BS8 5 E1 -21-BS8 6 E1 -23-BS8 7 E1 -20-BS8