' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
1245 3(3) Lina Larsson 4512 115.00 (Johan Salomonsson 42 56.13)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  3.31-3  16.3 1.30   216  3.31-3  16.3       1.56 9.0 J5 
 2 48  380  2.57-1  7.8      596  6.28-3  10.9   -A4 1  2.57 7.8 LL6
 3 49  255  2.48-2  11.0 0.40   851  9.16-3  10.9   -A4 1  2.06 8.2 J5 
 4 97  341  3.21-2  9.8     1,192 12.37-2  10.6   -A4 1  2.37 7.7 J5 
 5 52  623  6.17-1  10.1     1,815 18.54-1  10.4       6.17 10.1 LL6
 6 54  210  2.47-1  13.3     2,025 21.41-1  10.7       2.47 13.3 LL6
 7 55  255  3.02-2  11.9     2,280 24.43-1  10.8       2.54 11.4 J5 
 8 97  116  0.51-1  7.3     2,396 25.34-1  10.7       0.51 7.3 LL6
 9 47  466 53.51-3  115. 49.50  2,862 79.25-3  27.7       3.07 6.7 J5 
10 48  173  1.23-2  8.0     3,035 80.48-3  26.6       1.05 6.3 J5 
11 50  468  4.53-1  10.4     3,503 85.41-3  24.5       4.53 10.4 LL6
12 97  198  2.00-2  10.1 0.20  3,701 87.41-3  23.7       1.21 6.8 J5 
13 53  416 18.32-3  44.6 12.50  4,117 106.13-3  25.8       5.32 13.3 A4 
14 54  386  4.53-2  12.7     4,503 111.06-3  24.7       4.45 12.3 J5 
15 55  255  2.54-2  11.4 0.30  4,758 114.00-3  24.0       1.55 7.5 J5 
Mål    116  1.00-3  8.6     4,874 115.00-3  23.6       0.45 6.5 J5 
4,874 115.00-3 23.6 65.40 45.48 9.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 J5 -38-A4-57-LL6 2 J5 -26-A4-12-LL6 3 J5 -73-A4-7-LL6 4 J5 -124-A4 -0-LL6 5 LL6-95-A4-110-J5 6 LL6-103-A4-198-J5 7 LL6-141-A4-152-J5 8 LL6-156-A4-142-J5 9 10 11 12 13 14 15