' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
1245 1(3) Johan Salomonsson 4215 56.13 (tvåa Anette Falk-Larsson 60.46)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  1.56-1  9.0      216  1.56-1  9.0       1.56 9.0 J5 
 2 48  380  3.54-3  10.3 0.50   596  5.50-1  9.8       2.57 7.8 LL6
 3 49  255  2.06-1  8.2      851  7.56-1  9.3       2.06 8.2 J5 
 4 97  341  2.37-1  7.7     1,192 10.33-1  8.9       2.37 7.7 J5 
 5 52  623 11.46-3  18.9 5.20  1,815 22.19-3  12.3       6.17 10.1 LL6
 6 54  210  4.23-3  20.9 1.30  2,025 26.42-3  13.2       2.47 13.3 LL6
 7 55  255  2.54-1  11.4     2,280 29.36-3  13.0       2.54 11.4 J5 
 8 97  116  0.56-2  8.0     2,396 30.32-3  12.7       0.51 7.3 LL6
 9 47  466  3.07-1  6.7     2,862 33.39-2  11.8       3.07 6.7 J5 
10 48  173  1.05-1  6.3     3,035 34.44-1  11.4       1.05 6.3 J5 
11 50  468  6.34-3  14.0 1.30  3,503 41.18-2  11.8       4.53 10.4 LL6
12 97  198  1.21-1  6.8     3,701 42.39-1  11.5   +A4 1  1.21 6.8 J5 
13 53  416  6.09-2  14.8 0.30  4,117 48.48-2  11.9       5.32 13.3 A4 
14 54  386  4.45-1  12.3     4,503 53.33-1  11.9       4.45 12.3 J5 
15 55  255  1.55-1  7.5     4,758 55.28-1  11.7       1.55 7.5 J5 
Mål    116  0.45-1  6.5     4,874 56.13-1  11.5       0.45 6.5 J5 
4,874 56.13-1 11.5 9.40 45.48 9.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 J5 -38-A4-57-LL6 2 J5 -26-A4-12-LL6 3 J5 -73-A4-7-LL6 4 J5 -124-A4-0-LL6 5 LL6-95-A4-110-J5 6 LL6-103-A4-198-J5 7 LL6-141-A4-152-J5 8 LL6-156-A4-142-J5 9 A4 -91-J5 10 J5 -24-A4 11 A4 -57-J5 12 J5 -9-A4 13 A4 -28-J5 14 J5 -77-A4 15 J5 -260-A4