' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
1245 2(3) Anette Falk-Larsson 4215 60.46 (Johan Salomonsson 42 56.13)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  2.34-2  11.9      216  2.34-2  11.9       1.56 9.0 J5 
 2 48  380  3.42-2  9.7      596  6.16-2  10.5   +LL61  2.57 7.8 LL6
 3 49  255  2.53-3  11.3      851  9.09-2  10.8   +LL61  2.06 8.2 J5 
 4 97  341  3.28-3  10.2     1,192 12.37-2  10.6   +LL61  2.37 7.7 J5 
 5 52  623  7.52-2  12.6     1,815 20.29-2  11.3       6.17 10.1 LL6
 6 54  210  2.55-2  13.9     2,025 23.24-2  11.6       2.47 13.3 LL6
 7 55  255  3.40-3  14.4     2,280 27.04-2  11.9       2.54 11.4 J5 
 8 97  116  1.06-3  9.5     2,396 28.10-2  11.8       0.51 7.3 LL6
 9 47  466  3.58-2  8.5     2,862 32.08-1  11.2       3.07 6.7 J5 
10 48  173  3.00-3  17.3 1.30  3,035 35.08-2  11.6       1.05 6.3 J5 
11 50  468  5.13-2  11.1     3,503 40.21-1  11.5       4.53 10.4 LL6
12 97  198  2.27-3  12.4 0.40  3,701 42.48-2  11.6   -J5 1  1.21 6.8 J5 
13 53  416  5.32-1  13.3     4,117 48.20-1  11.7       5.32 13.3 A4 
14 54  386  6.30-3  16.8     4,503 54.50-2  12.2       4.45 12.3 J5 
15 55  255  4.58-3  19.5 2.30  4,758 59.48-2  12.6       1.55 7.5 J5 
Mål    116  0.58-2  8.3     4,874 60.46-2  12.5       0.45 6.5 J5 
4,874 60.46-2 12.5 4.40 45.48 9.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 J5 -38-A4 -57-LL6 2 J5 -26-A4 -12-LL6 3 J5 -73-A4 -7-LL6 4 J5 -124-A4 -0-LL6 5 LL6-95-A4 -110-J5 6 LL6-103-A4 -198-J5 7 LL6-141-A4 -152-J5 8 LL6-156-A4 -142-J5 9 A4 -91-J5 10 J5 -24-A4 11 A4 -57-J5 12 J5 -9-A4 13 A4 -28-J5 14 J5 -77-A4 15 J5 -260-A4