Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D60 15(16) Lilian Bengtsson OK Amne 50.31 (Birgitta Stenström V 26.06)  starttid: 11.08  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 47 (53) Sven Andersson OK Stigen 24.48
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  6.35-16 -46 22.2 3.30   296  6.35-16 -46 22.2   -KAa1  2.09 7.3 BSt
 2 75  160  7.50-16 -53 49.0 5.30   456 14.25-16 -51 31.6       1.39 10.3 SAn
 3 46  510 14.14-15 -47 27.9 5.50   966 28.39-16 -50 29.7       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  1.11-11 -27 17.1 0.10  1,035 29.50-16 -50 28.8       0.40 9.7 SPe
 5 84  563 11.09-11 -33 19.8 1.20  1,598 40.59-16 -47 25.6       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  3.16-6 -20 14.1     1,829 44.15-15 -46 24.2       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  3.35-15 -43 13.3 0.40  2,098 47.50-15 -46 22.8       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.28-8 -24  9.5     2,252 49.18-15 -46 21.9       1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.13-6 -17  5.2     2,486 50.31-15 -46 20.3       1.00 4.3 LEn
2,486 50.31-15 -47 20.3 17.00 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 KAa-4-LBe-30-VSl 2 3 4 5 6 7 8