Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D60 6(16) Ulla Höök OK Klyftamo 34.01 (Birgitta Stenström V 26.06)  starttid: 11.02  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 20 (53) Sven Andersson OK Stigen 24.48
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  3.42-10 -28 12.5 1.10   296  3.42-10 -28 12.5       2.09 7.3 BSt
 2 75  160  2.07-4 -14 13.2      456  5.49-7 -20 12.8       1.39 10.3 SAn
 3 46  510 10.08-9 -29 19.9 3.10   966 15.57-8 -26 16.5       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  1.19-14 -37 19.1 0.30  1,035 17.16-9 -26 16.7       0.40 9.7 SPe
 5 84  563  8.42-4 -15 15.5 0.40  1,598 25.58-8 -22 16.2       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  3.18-7 -21 14.3 0.20  1,829 29.16-7 -21 16.0       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  2.30-4 -10  9.3     2,098 31.46-7 -21 15.1       2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.13-3 -10  7.9     2,252 32.59-7 -21 14.6       1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.02-1 -2  4.4     2,486 34.01-6 -19 13.7       1.00 4.3 LEn
2,486 34.01-6 -20 13.7 5.50 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8